ชื่อผู้ส่ง :
*
อีเมลผู้ส่ง :
*
เรื่อง :
*
รายละเอียด :
*
 
กรุณาพิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ
 
 
*

กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ/ร้องเรียนบริการ
ติดต่ออีเมล :
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
สำนักมาตรฐาน | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Office of Information and Communication Technology Standard, Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำหร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาปรากฏอยู่ ในเว็บไซต์ของสำนักงาน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดต่อไป                                                                                                          Version R3.6